Rekrutacja 2020/2021

Aktualności

O szkole

Dokumenty szkoły

Uczniowie

Dla rodziców

Warsztaty

Pedagog szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Nawigacja

· Szukaj

LINKI


Inspektor Danych OsobowychMirosław Hermaszewski
jedyny polski kosmonautaKlub Krótkofalowców

Projekty edukacyjne

Zawodowo
i Profesjonalnie
Uczenie się
przez całe życieModernizacja Kształcenia Zawodowego II
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskimEinstein - każdy ma
w sobie ukryty
potencjał


Kampanie społeczne

witamy na stronie głównej naszej szkoły


UWAGA!!!!

Od 31 sierpnia 2020r. zmiana adresu witryny szkoły

https://zsem.powiatluban.pl
Harmonogram egzaminów poprawkowych

Newsy

Harmonogram egzaminów poprawkowych

w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu

w roku szkolnym 2019/2020.


24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

  1. Wiedza o kulturze - godz. 9:00
  2. Język polski - godz. 9:00
  3. Historia - godz. 9:00
  4. Konstrukcja poajzdów samochodowych - godz. 9:00

 

26 sierpnia 2020 r. (środa)

1. Pomiary w elektrotechnice i elektronice - godz. 10:00


27 sierpnia 2020 r. (czwartek)

1. Podstawy elektrotechniki - godz. 9:00

2. Maszyny elektryczne - godz. 9:00

 


Zakończenie roku szkolnego

Newsy

    Drodzy uczniowie

 
    W związku z pandemią koronoawirusa Covid -19  nie odbędzie się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
  Odbiór świadectw będzie możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły pod reżimem sanitarnym.
    Życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.


    Dyrektor Szkoły

Eugeniusz Wiktor Zdunek

List Ministra Oświaty

Zdalne nauczanie do końca roku szkolnego

Newsy

 

Termin zamknięcia szkół przedłużony do 26 czerwca 2020 r.

 

  Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do dnia 26 czerwca 2020 r. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.
   W piątek, 26 czerwca 2020 r. uczniowie będą mogli odebrać świadectwa chyba, że dyrektor z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin.
   Od soboty, 27 czerwca 2020 r. dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Dyrektor ZSEM w Lubaniu
Eugeniusz Wiktor Zdunek

Praca biblioteki

Newsy

Informacja dla uczniów, którzy chcą zwrócić wypożyczone książki

lub wypożyczyć na okres wakacji.

 

Nauczyciel bibliotekarz będzie pełnił dyżur w bibliotece szkolnej
w dniach  17.06.2020 r. i 25.06.2020 r. w godzinach od  9.00 do 11.00.

 

Przed wizytą w bibliotece szkolnej prosimy zapoznać się z regulaminem przyjmowania i zwrotów dokumentów bibliotecznych Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu, obowiązującym w okresie trwania epidemii wywołanej COVID-19.  (zamieszczony poniżej). Prosimy o przestrzeganie tychże wytycznych.

Jolanta Tomaszewska

harmonogram konsultacji

Newsy

 

   Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów.

 

   Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych jest ustalany na bieżąco  przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z nauczycielem i  zainteresowanymi uczniami.


   Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.


Przeczytaj  zasady korzystania z konsultacji  >>kliknij w link<<


Praktyki zawodowe dla zawodu technik mechanik

Newsy

 

Praktyki zawodowe dla zawodu TECHNIK MECHANIK

 w formie projektu edukacyjnego


   Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 praktyki zawodowe uczniów klas trzecich Technikum  w zawodzie technika mechanika realizujemy w formie projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcami.

Przeprowadzanie egzaminów - wytyczne

Newsy

 

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów

w Zespole Szkół Elektryczno- Mechanicznych

w Lubaniu w 2020r.


  Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca a egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017 od 22 czerwca.  W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.


Konsultacje - wytyczne MEN i GiS

Newsy

 

Konsultacje w szkole - wytyczne dla uczniów


   Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego  Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

    Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.


Przeczytaj  zasady korzystania z konsultacji  >>kliknij w link<<


List Dolośląskiego Kuratora Oświaty

Newsy

Wrocław 2020-04-24

 

Drodzy Maturzyści!

Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele!


   W piątek 24 kwietnia br. dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok trudny - epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach od 12 marca i konieczność prowadzenia nauczania na odległość. Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia szkoły. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego sukcesu, zwłaszcza do rodziców, dyrektorów, wychowawców i nauczycieli. Dobra robota - wszyscy Państwo możecie być z siebie dumni! Termin i sposób wydania świadectw ukończenia szkoły określą dyrektorzy dbając o zasady bezpieczeństwa i higieny.


Przesunięcie terminu egzaminów

Newsy

 

Terminy egzaminów przesunięte

 

   Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło przesunięciu terminu egzaminów - zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów

   Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

 

Dyrektor ZSEM w Lubaniu

Eugeniusz Wiktor Zdunek

Wsparcie pedagogiczne

Newsy

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZSEM W LUBANIU


   W związku z zawieszeniem zajęć w ZSEM w Lubaniu z powodu pandemii, podajemy ważne numery telefonów i mailowe adresy kontaktowe:

 

1. Kontakt ze szkołą:

Sekretariat szkoły tel. 75 722 26 78

Adres email szkoły: zszluban@jg.onet.pl


2. Kontakt w sprawach wychowawczych (w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej):

 

Harmonogram pracy i adres mailowy pedagoga szkoły:

 

 

Poniedziałek 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Joanna Schabowska 

9:00 -13:00

8:30-11:30

12:30-13:30

9:00-13:00

9:00-14:00

8:30-13:30

 

Adres email:

joanna.schabowska1@gmail.com

 

Harmonogram specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne:

 

1. Rewalidacja

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Katarzyna Bielecka-Sikora 

13:30-15:30

15:30-17:30

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-15:30

 

Adres email:

kasiasikorab@o2.pl


2. Terapia pedagogiczna


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Joanna Schabowska 

13:20-14:05

14:40-12:25

13:20-14:05

14:15-15:00

13:30-14:15

 

Adres email:

joanna.schabowska1@gmail.com

Komuniakt

Newsy

UWAGA!!!


   Informuję, że w związku z epidemią  koronawirusa  w kraju zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. (Dz.U.2020 poz. 492) okres zawieszenia zajęć edukacyjno–wychowawczych wydłuża się  do dnia 10 kwietnia 2020 r.  i zajęcia w szkole będą prowadzone zdalnie.

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniło regulacje prawne dotyczące takiej formy prowadzenia zajęć.

 

  Obecnie uczeń ma obowiązek uczestniczenia w tej formie nauki  i może być za to oceniany. Nauczyciele do tego celu będą wykorzystywać pocztę elektroniczną i dziennik elektroniczny.

 

   Jeżeli któryś z uczniów nie ma dostępu do mediów elektronicznych  proszę jak najszybciej poinformować szkołę, w celu uzgodnienia sposobu przekazywania materiałów.


Dyrektor ZSEM w Lubaniu

Eugeniusz Wiktor Zdunek


Przyjmowanie interesantów

Newsy
UWAGA !!!!

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną

sekretariat Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu

obsługuje interesantów  codziennie w godz. 8.00 – 14.00.


Kontaktować się można   osobiście,  telefonicznie ( tel.75 7222678)   

elektronicznie poprzez e-mail zszluban@jg.onet.pl 

oraz w drodze korespondencyjnej.


Zwracamy się z prośbą o korzystanie z usług  sekretariatu 

w niezbędnym zakresie.

Z racji przyjętych środków zapobiegawczych

wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania.


Lekcje z internetu

Newsy

 

Lekcje z internetu
- rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje


Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!


Wygenerowano w sekund: 0.05
1,112,358 unikalne wizyty