Rekrutacja 2020/2021

Aktualności

O szkole

Dokumenty szkoły

Uczniowie

Dla rodziców

Warsztaty

Pedagog szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Nawigacja

· Szukaj

LINKI


Inspektor Danych OsobowychMirosław Hermaszewski
jedyny polski kosmonautaKlub Krótkofalowców

Projekty edukacyjne

Zawodowo
i Profesjonalnie
Uczenie się
przez całe życieModernizacja Kształcenia Zawodowego II
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskimEinstein - każdy ma
w sobie ukryty
potencjał


Kampanie społeczne

Ekstraklasa zawodowców - patronat SSEMP

 
   

   12 października 2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie sali pod patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w zawodzie technik mechanik. Klasa pod patronatem powstała w ramach Strefowego Klastra Edukacyjnego. Punktualnie o 12:00 w holu szkoły zebrali się zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele, których serdecznie przywitał pan Dyrektor Eugeniusz Wiktor Zdunek. W uroczystości wzięli udział: pani Iwona Krawczyk - Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze, pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański, pan Konrad Rowiński – Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Arkadiusz Słowiński – Burmistrz Miasta Lubań, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lubania, Pisarzowic, Zaręby, Jeleniej Góry, a także przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą oraz lokalne media.

   
 
        

   Na początku uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Wiktor Zdunek. Po przywitaniu przybyłych gości w kilku słowach przedstawił szereg czynników, które przyczyniły się do realizacji projektu i powstania nowoczesnej sali. Rozwój poziomu edukacji naszej szkoły jest dzięki współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. W ramach nowoczesnej pracowni kształcenia
w zawodzie technik mechanik, młodzież ZSP Nr 2, będzie miała możliwość zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe na wysokim poziomie. Przyczyni się to także do możliwości przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

   Generalny remont pracowni oraz jej pełne wyposażenie kosztowało prawie 100 tys. zł. Uruchomiona sala odpowiada na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy oraz stwarza możliwość kształcenia na wysokim poziomie.

Pan Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację i wykonanie tego projektu. Kwiaty i specjalne podziękowania wręczyli: Patrycja Rutkowska i Adrian Juziuk, uczniowie klasy IV Technikum o specjalizacji technik mechanik. Szczególne podziękowania Pan Dyrektor przekazała Pani Iwonie Krawczyk – Prezesowi Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze za zaangażowanie oraz ogromny wkład
w realizację projektu.


   

   Jako pierwsza z gości głos zabrała pani Iwona Krawczyk, która przedstawiła proces współpracy przy realizacji tego projektu. Kierując słowa do zebranych uczniów potwierdziła ważność wyboru kształcenia zawodowego w stosunku do potrzeb rynku pracy oraz konkretnych pracodawców. Dlatego właśnie w naszej szkole, w otoczeniu strefy i dla potrzeb funkcjonujących tutaj przedsiębiorców, stworzyliśmy tą klasę.

   Następnie głos zabrał pan Konrad Rowiński – Naczelnik Wydziału Edukacji, który podkreślił ważność szkolenia i nauki zawodu pod ścisłą współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami. Pan Naczelnik zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż dzięki dobrej współpracy między miastem, powiatem a SSEMP właśnie w tej szkole powstała inwestycja w nowoczesną edukację.

   Kolejno głos zabrał pan Arkadiusz Słowiński – Burmistrz Miasta Lubań. W swoim przemówieniu podziękował Pani Iwonie Krawczyk za zorganizowanie Strefowego Klastra Edukacyjnego i sfinansowanie specjalistycznej sali. Ważne jest, aby młodzież w czasie nauki szkolnej miała możliwość rozwoju własnych pasji i zainteresowań, a kończąc edukację być świadomym pracownikiem, z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi.

Specjalistyczna sala do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych pozwoli młodzieży nabywać wiedzę, którą pod względem praktycznym będą rozwijać u pracodawców.

   Na zakończenie uroczystości wystąpił uczeń klasy II ZSZ: Damian Kępiński, który z tej okazji przygotował własny tekst opowiadający o wielkości inwestycji i płynących z niej możliwości dla ucznia. Wykonany przez Damiana freestyle, przy podkładzie muzycznym ucznia klasy II LO Patryka Piotrowskiego, był podziękowaniem uczniów za realizację specjalistycznej sali, która posłuży wielu uczniom naszej szkoły.

   Ostatnim elementem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klas o kierunku technik mechanik.


Wygenerowano w sekund: 0.02
1,095,081 unikalne wizyty